MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1 ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

Adresi

:

E-mail                     :

1.2. SATICI

Ünvanı

: ÇOK TARZ TEKSTİL

Adresi

: Çiftlik Mahallesi, Atatürk Caddesi, Çalıkuşu Sokak No: 4/5 Çiftlikköy Yalova

Telefon

:  (226) 352 72 78

 

 

Web Adresi

: www.coktarz.com

E- mail

:


MADDE 2 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait  www.coktarz.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda özellikleri ile satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimatı ile ilgili ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN  KONUSU  ÜRÜN

Sözleşme konusu ürünlerin cinsi, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.  

 

Ürün Bilgileri :

Beden              :

Renk               :

Adet                :

Tutar              :

 

 

Toplam             :

 İndirimler       :

Ara Toplam      :

 Kargo Ücreti   :

Genel Toplam  :

 

 

Teslimat Adresi         :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi            :

 

 

Ödeme Bilgileri

------------------Numaralı siparişinizin ………. TL'lik ödeme bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kredi Kartı : …………. TL ( ….bank - ……….. / Tek Taksit ) 


 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, SATICI'ya ait  www.coktarz.com  adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün belirtilen temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme biçimi, ürünün teslimi ve cayma hakkına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.


4.2- ALICI; bu sözleşmeye elektronik ortamda onay vermekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3- Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. Bu süre ALICI’ ya,  yazılı olarak veya bildirmiş olduğu e-mail adresine bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına da ‘kargo ücreti’ olarak yansıtılacaktır.


4.4- Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kuruluştan başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Kargo firmasının alıcıya teslim aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte  teslim edilmesinden sorumludur.


4.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının  ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda kargo gideri ALICI'ya aittir.


4.8- SATICI sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa eş değeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört)  gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı, malın tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde www.coktarz.com  adresinden ilgili sipariş için iade talebi oluşturularak SATICI’ya iletilebilir. ALICI, cayma bildirimini yazılı, telefon, e-posta aracılığı ile de yapabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün 6.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa sunulabilir nitelikte olması şarttır.Cayma hakkının kullanılması halinde;


a3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürün, SATICI’ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken fatura aslı da, iade bölümü doldurularak (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.


b. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.  Kargo  firması aracılığı ile faturanın arka yüzünde bulunan adrese iade yapılabilir. İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir. Kredi kartı kullanılması halinde alışverişlere ilişkin iade tutarları ALICI'nın kredi kartı hesabına yapılır. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde ilgili banka kuralları saklıdır. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanmaması halinde cayma hakkını kaybedecektir.
 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerle ilgili ALICI, cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddede belirtilen istisna hallerinde de cayma hakkından faydalanamayacaktır.

 

 

 

MADDE 7 - ALICININ TEMERRÜDÜ

 

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşme Türk Hukuku kuralları çerçevesinde oluşturulmuş olup, geçerliliği ve bağlayıcılığı Türk Hukuku kuralları çerçevesinde olacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak herhangi bir anlaşmazlıkta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.